Çatı Tamiri ve Su Yalıtımı

ÇATI TAMİRİ VE SU YALITIMI

Çatı Kaplamasının Alt Yapı Özellikleri

Çatının alt yapısı, gerek kullanılan çatı malzemesinin uygulama kalitesini, gerek tüm çatı örtüsünün fonksiyonel ömrünü belirlemekte çok önemli bir yer tutar. Çatının bina yapımına tam uyum sağlaması, eğim ve detayının oluşturulması çok önemlidir. Binaların, sanayi, endüstriyel yapıların taşıyıcı sistemine fazla yük bindirmemesi, çatı konstrüksiyonunda değerlendirilecek malzemelerin kesitlerine uyumlu kaliteli ürünlerden oluşması, maliyeti düşürücü dayanıklı niteliklere sahip bulunması tercih nedenidir. Çağdaş yapılaşmada binaların genel görünüşü ve estetik niteliği öncelik kazanmaktadır.

Bir çatının projelendirilmesi ve inşaası aşamalarında göz önünde tutulması gereken altyapı ve uygulama özellikleri aşağıdaki gibidir:

Çatının Eğimi ve Uzunluğu

Eğimli çatı, yağmur suyunun tasfiyesi ve yüksek yaşam konforunun sağlanması açısından büyük avantajlara sahiptir. Eğimli çatının oluşturduğu tavan arası, alınacak tedbirlerle sıcak ve soğuğa karşı yalıtım görevi gören, izole edilmiş bir mekan haline gelir. Ayrıca, tavan arası olan bu mekan, bir yaşam mekanına da dönüştürülebilir. Uygulama ve kiremitlerin tespiti açısından önem taşır; ayrıca yağmur sularının tasfiye hızı ve kar kütlelerinin olası kayma hareketi açısından da etkin rol oynar.

Eğimli Çatının Alt Yapısı

Taşıyıcı eleman görevi görür ve değişik yapım teknikleriyle uygulanabilir. Genellikle beton, beton üzeri ahşap lata ya da ahşap olarak uygulanır. Kiremitlerde doğru bini uygulaması (üstteki kiremidin alttakinin üstünde kaydırılması suretiyle çıta aralığının ihtiyaç ölçüsünde ayarlanması), küçük parçalı ve süreksiz kaplama elemanlarıyla oluşturulan çatı örtüsünün su geçirmemesini garanti altına almak için son derece önemlidir; bini miktarı değişik çatı eğimlerine göre ya da yapının bulunduğu iklim şartlarına göre değişkenlik gösterir.

ÇATI SİSTEMLERİ

Çatıların dekoratif görünümü yanında süsleyici niteliği ,modern yapılarda inşaat türlerinde öncelik taşımaktadır. Kaplama malzemesinin şekli, rengi, inşaatın konut-iş merkezi-kapalı spor alanı gibi türüne göre ayrı özellikler taşımaktadır. Çatının taşıyıcı sistemi nasıl yapılmış olursa olsun, kaplamanın yapılacağı yüzey esas olarak iki şekilde olabilir:

  • Sürekli sistem (Kaplamalı) Özellikle konut inşaatlarında kullanılır, yaygın olarak ahşap kaplama, beton ya da panel olarak oluşturulur. Bu sistemin uygulanması durumunda kiremit döşenmeden önce tüm eğimli altyapı hazırlıkları tamamlanmalıdır.
  • Aralıklı sistem (Izgaralı) Ahşap ya da çelik konstrüksiyon kullanılarak oluşturulan bu sistem genellikle konutlarda, büyük binalarda ya da endüstriyel yapılarda kullanılır. Bu sistemin uygulanması durumunda mevcut olan çatı sayesinde önceden beton veya ahşap eğimli çatı döşemesi hazırlamaya gerek kalmaz.

ÇATI ÇEŞİTLERİ

Türkiye’deki çatılar; teras, kırma, ve sanayi olmak üzere üç gurupta toplanmaktadır. Teras çatılar; Ülkemizde özellikle güney bölgelerde kullanılan tek tercih diyebileceğimiz çatı tipidir. Diğer bir çatı türü olan kırma çatılar; her nevi konut çatısı ile bir veya birkaç katlı büyük inşaatların çatılarında, sanayi çatıları ise fabrika türü binalarda uygulanmaktadır.

ÇATI KAPLAMA MALZEMELERİ

Çatı kaplamaları; inşaatlarda en üst yapıyı örten, doğanın olumsuzluklarına, dış etkenlere, kışın soğuğa, yazın sıcağa, rüzgar, fırtına ve yağışlara karşı koruyucu özelliklere sahip bulunmaktadır. Çatı kaplamalarında binaların oluşumuna, bulundukları mahallin iklim koşullarına uyumlu olarak eğimi, detayları, uygulanacak malzeme, ürün türleri ve ölçümlerinin tam olarak saptanıp değerlendirilmesi önem taşımaktadır.