Yüzme Havuzu Yapımı

YÜZME HAVUZU YAPIMI

Havuz nasıl yapılır sorusunun cevabı dünden bugüne iyice kapsamlı hale gelmiş ve gün geçtikçe kapsamını artırarak karmaşık hale gelmeye başlamıştır. Yüzme havuzu sektörü günümüzde artık lüks konutların, yaşam merkezlerinin vazgeçilmezi haline gelmekle birlikte sürekli bir gelişme göstermektedir. Buna bağlı olarak havuz modelleri, çalışma prensipleri, mimari yapıları, fiziki özellikleri kullanım amacına göre çeşitlilik göstermekte ve yapılan tercihler göz zevkine yönelik olsa da göz zevkinden önemli olan detayları kapsamaktadır. Havuz inşaatlarının yapımına başlanmadan önce genel olarak yapılması gerekenler;

  • Zemin etütlerinin ayrıntılı bir şekilde yapılması (zemin parçalarından numune alınıp, laboratuarlarda zemin türünün belirlenmesi) havuzun yapılacağı yerin zemininin ve çevresinin, havuz yapımına uygun olup olmadığının bilirkişilerce saptanması ve raporlanması,
  • Havuz yapım kararı alındıktan sonra müşterileriler tarafından havuz seçimi yapılması, bahçe büyüklüğüne uygun derinlikte ve genişlikte havuz ebatları seçilmesi,
  • Havuz yapımının, hava koşullarının etkisinden dolayı bahar aylarında yapılması,
  • Havuzların sınıflandırılması mekanik elektrik tesisat projelerinin oluşturulmasında büyük önem taşır. Buna göre havuz mekanik elektrik tesisatında bulunması gereken filtreleme, dezenfeksiyon, su ısıtma sistemleri hatta su altı aydınlatma lambaları, paslanmaz çelik merdivenler, su akıntı pompaları gibi aksesuarlar da değişiklik göstermektedir. Havuz Mimari Proje ekibimiz ile Makine ve Elektrik Mühendislerimiz, yüzme havuzunu tasarım evresinden başlatarak projenin uygulanıp bitimine kadar ortak ve koordineli çalışmaktadır.

Havuz mekanik elektrik teknik proje kapsamı; Yüzme Havuzunun çeşidine göre ; (özel havuz, ticari havuz, spa-jakuzi havuzu..vb)

  • Uygun tesisatların seçilmesi, konumlandırılması, hesaplarının ayrıntılı projelendirilmesi,
  • Havuza uygun doldurma-boşaltma pompaları, dezenfeksiyon için gerekli filtreler ve uygun çap-sayıda boruların seçimi, bağlantıları, kurulum aşamaları, işletim detayları,
  • Denge tankının konumlandırılması, kapasitesi ve hacim hesabının belirlenmesi ve son olarak plan ve kesit çizimleri ile projeye yansıtılması,
  • Boru, filtre ve pompalarda su akış hızlarının hesaplanması,
  • Havuz Suyunun dezenfeksiyon yöntemi, suyun Ph kontrolü sistemlerinin seçilmesi ve projelendirilmesi,
  • Havuzun elektrik tesisat ekipmanlarının seçilmesi (sualtı aydınlatma, kablo, tablo, elektrikli cihazlar. vb) ,kablo hattının çekilmesi, güç kaynağı desteği, topraklama hattı çekilmesi, tüm motor ve transformatörlerin kurulumu ve emniyet için sigortaya bağlanması

Havuz izolasyonu havuz yapımının en önemli aşamalarından biri olup, havuzların uzun ömürlü olabilmesi, sağlıklı, konforlu ve güvenli bir ortam sağlayabilmesi ayrıca iç ve dış etkenlere karşı doğru bir şekilde korunması için önem verilmesi gereken bir konudur. Havuz kullanım ömrünü tehdit eden bu iç ve dış etkenler hidrostatik basınç gibi mekanik zorlamaların yanı sıra; aşırı sıcak, aşırı soğuk ve buna bağlı olarak don gibi hava koşullarının etkileri ve deniz suyu, kimyasal dezenfeksiyon malzemeleri gibi, agresif ve aşındırıcı maddeler de olabilir.

Havuz izolasyonunun ana unsurları “doğru detay”, “nitelikli malzeme”, “sağlıklı uygulama” dır. Basınç altında olmasa dahi, su ile temas halinde olacak her noktanın altında, reaktif reçine bazlı izolasyon malzemeleri ile 1.00 mm, plastik bağlayıcı kombinasyonları ile ise 2.00 mm kalınlığında bir tabaka uygulanmaktadır. Fırça ile sürülerek uygulanan izolasyonlarda, izolasyonun sağlıklı olması için bir den fazla kat sürülmelidir. Bu noktada özellikle çift bileşenli izolasyon malzemelerinde ilk kattın tamamen kurumasının ardından, ikinci kattın ilk kat ile ayrı yönde uygulanması gerekmektedir.